سلام خیلی مخلصیم عرضم خدمت شما که داریم واسه یه پروژه تصویری خوب خودمونو آماده میکنیم مرسی از وجوود تک تکتون یه تشکر ویژه ام از علیرضا جباری مربی خوبم دارم مرسی واسه زحمتات رفیق دوستون دارم برمی‌گردم.
💪👽

چاکر همه پکسیا خیلی مخلصیم

20 views
1

سلام خیلی مخلصیم عرضم خدمت شما که داریم واسه یه پروژه تصویری خوب خودمونو آماده میکنیم مرسی از وجوود تک تکتون یه تشکر ویژه ام از علیرضا جباری مربی خوبم دارم مرسی واسه زحمتات رفیق دوستون دارم برمی‌گردم.
💪👽

Uploaded 1 week ago